Het type brandblusser dat u dient te gebruiken ligt volkomen aan het materiaal met welke brandrisico . Voor kantoor, winkel en thuis gebruik is een brandblusser met schuim een goede oplossing, geeft weinig nevenschade. Het overtollige schuim dat blijft liggen na het blussen is eenvoudig weg te spoelen met water.

Gebruik van een brandblusser gevuld met poeder heeft meer bluskracht maar geeft ook meer nevenschade, in bluspoeder zitten veel stoffen die schade aan elektronica kunnen veroorzaken. wordt veel gebruikt in loodsen, havengebieden, autogarages en industrie.

De CO2-blusser is een blusser die in oa. datacentrums wordt gebruikt. Ideaal wanneer u geavanceerde technologie in een omgeving heeft staan. Co2 blusser mogen niet meer als brandblusser gerekend worden, er hoort een tweede brandblusser bij poeder en of schuim, Co2 verdampt snel en de brand kan weer op nieuw aanwakkeren. Pas op in kleine ruimtes, Co2 is een verstikkend gas.

Brandklassen en welke materiaal zij kunnen blussen

Brandklasse Gebruiken bij
Brandklasse A Vaste stoffen Hout, Papier, Textiel
Brandklasse B Vloeistof Benzine, Diesel, Alcohol
Brandklasse C Gas Propaan, Butaan, Aardgas
Brandklasse D Metaal Magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium,lithium. enz
Brandklasse F Frituur Frituurvet, Olie